Navigácia

Partners


Vitajte na stránke ZŠ Široké

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Utorok 18. 9. 2018

Počet návštev: 2485627

Kalendár

Novinky

 • Škola vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov (0,5€ za každé dve aj začaté strany a 0,25€ za jednu stranu) a osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom. Školou osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu.

  Všetky tákéto odpisy, výpisy a potvrdenia je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Škola ich nerobí na počkanie.

 • Riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 20. 9. 2018 o 16:30 sa v budove školy uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po ňom budú prebiehať triedne aktívy aj s voľbou triedneho dôverníka.

 • Riaditeľka ZŠ Široké oznamuje žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 9.00 (po sv. omši) v starej telocvični. Žiaci si prinesú prezuvky. Žiaci prvého ročníka si prinesú so sebou aj školské tašky. Žiaci druhého ročníka donesú pre prváčikov kytičky kvetov. V prvý deň školského roka je potrebné, aby sa záujemcovia o stravovanie prihlásili v školskej jedálni u vedúcej, p. Semanovej. Strava sa vydáva od 4.9.2018. ŠKD je v prevádzke od 4.9.2018

 • Členovia turistického krúžku spolu s pani učiteľkou Iskrovou a Kočerhovou zavŕšili prvý rok svojho fungovania netradične - nocou v škole. Triedy sa premenili na spálne a obývačku, chodby na tajomné bludisko.... Hrali sme hry, pozerali rozprávky aj videoklip z akcií, ktorých sme sa zúčastnili, mali sme nočný pochod a súťaže a tiež slávnostné pasovanie za turistov ZŠ Široké. Vďaka Milanovi Križovenskému, ktorý nás prekvapil a obdaril, sme večerali perfektnú pizzu. Zaspávanie nám trvalo trochu dlhšie, ale ráno nás už lákala čerstvá vianočka s maslom a džemom a čaj.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom prispeli k získaniu Športovej akadémie M. TÓTHA - Dobrá vec s O2 pre našu školu. Podarilo sa! Tešíme sa na nové zážitky a skúsenosti.

 • Dňa 30.5.2018 sme sa zúčastnili súťaže Pápežské misijné diela v Prešove. Bol to už v poradí 8.ročník.Našu školu reprezentovali Damián Kondis 8.B, Dušan Baloga 9.A, Tomáš Kondis 6.B. Pred súťažou bola svätá omša v bazilike sv. Mikuláša. Potom sme sa presunuli do súťažných priestorov pivnice Nikodéma. Tieto stiesnené podmienky nám mali priblížiť ako žili prenasledovaní kresťania. Z troch súťažných kôl sa nám nakoniec podarilo vyťažiť 1.miesto z celkového počtu 11 súťažných družstiev.

 • Ornamentálna mapa

  Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže O najkrajší ornament Slovenska. Zapojili sa do nej žiaci 6. a 7. ročníka. Snaha žiakov bola ocenená prvým miestom, ktoré sme získali aj vďaka hlasovaniu. Dňa 26. 6. 2018 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien a zápis do knihy rekordov.

 • Do galérie Športový a Olympijský deň boli pridané fotografie.

 • Pomôžte vyhrať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu.

  Hlasujte za ňu na https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1620

  alebo https://soda.o2.sk/

  Hlasovať môžete jedenkrát každý deň až do 29.júna 2018.

  Škola, ktorá získa najviac hlasov vyhrá jednu zo 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na celý rok zadarmo. Je to kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Široké
  Široké 141, 082 37 Široké

 • +421517911331

Fotogaléria